Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy

09:00 | 20/10/2020
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin được công bố vào sáng 20/10. Theo đó, ông Lê Quốc Phong đắc cử bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối 51/51.

Ông Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng bầu ra 12 người vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai người trúng cử chức danh phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI là Ông Phan Văn Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, sinh ngày 03-05-1978. Quê quán: Hà Nội. Có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004, ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007, ông Lê Quốc Phong  là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM;  Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thanh Nam

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan