Louis Vuitton vừa ra mắt bộ ống hút hơn 30 triệu đồng đã lập tức cháy hàng

Bộ ống hút này của Louis Vuitton chỉ gồm có 6 chiếc nhưng mức giá lên tới hơn 30 triệu đồng.