Lựa chọn nhà đầu tư PPP phải phù hợp với thông lệ quốc tế

21:56 | 13/10/2020
(HQ Online) - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) do Bộ KH&ĐT chủ trì nghiên cứu và xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư PPP dựa trên nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả.
  Lựa chọn nhà đầu tư PPP dựa trên nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ảnh: Internet.

  Bộ KH&ĐT cho biết, mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Nghị định là đảm bảo xây dựng quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam, dựa trên nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, đơn giản nhằm lựa chọn được nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án.

  Bình chọn bài viết:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài viết liên quan