Lễ công bố Quyết định thành lập Công an Thành phố Thủ Đức

Sáng ngày 23/01/2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập, triển khai tổ chức bộ máy của Công an thành phố Thủ Đức trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh; các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về điều động nhân sự Ban Chỉ huy Công an Thành phố Thủ Đức do đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.