Bài viết liên quan

Hội thảo khoa học “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

Sáng ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc  gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).