Bài viết liên quan

Xưởng cưa Tấn Phát lưu dấu nét vàng son của nghề đóng ghe Cần Đước – Kỳ 2

Cùng với vùng Long Hựu, Tân Chánh là nơi hợp lưu của những con sông, kinh rạch lớn ở hạ lưu sông Vàm Cỏ. Đây là điều kiện thuận lợi để sớm hình thành nên những trại ghe lớn và ảnh hưởng bậc nhất trong vùng. Những thợ cả của Cần Đước cũng tỏa đi nhiều nơi để phát triển nghề. Xưởng cưa Tấn Phát là nơi còn giữ lại những nét đặc thù của nghề đóng ghe, tàu truyền thống.

Ghe Gia Định: Căn cước địa lý của ghe “đỏ mũi xanh lườn” xứ Cần Đước – Kỳ 1

Vùng Lục tỉnh xưa, nay là đồng bằng sông Cửu Long, từng có hoạt động thương hồ nhộn nhịp và mang lại hiệu quả kinh tế. Hoạt động thương hồ đã sớm được chuyển tải vào đời sống quần chúng qua câu ca dao Nam Bộ: “Ghe ai đỏ mũi xanh lườn – Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em”. Hình ảnh chiếc ghe lườn xanh mũi đỏ của xứ Cần Đước đã nhanh chóng in sâu vào trong tâm thức dân gian của cư dân vùng Lục tỉnh, nó trở nên tiêu biểu và đặc thù cho ghe của vùng Gia Định thành đô.