Bài viết liên quan

Ngành thủ công mỹ nghệ cần cú hích sau dịch Covid 19

Đứng thứ hai châu Á về xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo ra nhiều việc làm nhất là lao động nông thôn, góp phần quan trọng quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc, nhưng ngành thủ công mỹ nghệ vốn gặp quá nhiều khó khăn, nay càng gian nan hơn vì đại dịch Covid 19. Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan chức năng Nhà nước cần có thêm những chính sách hỗ trợ mới, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam cũng cần nhập cuộc tích cực hơn để giúp đỡ các hội viên trong sản xuất, kinh doanh.