Làm gì để từ bỏ “nghiện” thuốc lá?

Mặc dù đã có rất nhiều khẩu hiệu nói về tác hại của hút thuốc lá; tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về tác hại của thuốc lá cũng đã được thực hiện với rất nhiều hình thức, nhưng vẫn còn không ít rào cản, lý do mà chính người nghiện thuốc lá “biện minh”. Chỉ có sự quyết tâm của người mong muốn từ bỏ nghiện thuốc lá mới nhanh chóng đi tới thành công.