Xây dựng hai nghị định hướng dẫn Luật PPP

21:30 | 25/09/2020
Hai nghị định gốm Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư đang được Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng.
Chấm dứt hợp đồng dự án PPP sẽ gồm chấm dứt bởi cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt bởi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP gồm 7 chương và 48 Điều, bao gồm quy định chung; hội đồng thẩm định dự án; chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án và ký kết hợp đồng dự án PPP; xác nhận và hoàn thành chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP; Điều khoản thi hành.

Dự thảo nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP gồm 9 chương và 85 điều, bao gồm: những quy định chung; quy trình đấu thầu rộng rãi; đàm phán cạnh tranh; chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; nội dung thẩm định và phân cấp trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư; xử lý vi phạm, kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư; điều khoản thi hành.

Theo Bộ KH&ĐT, về lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP, ban soạn thảo đề xuất 2 phương án. Một là, áp dụng mức quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định tại Luật. Hai là, quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của từng lĩnh vực chi tiết cho dự án từ nhóm B trở lên.

Về chấm dứt hợp đồng dự án PPP sẽ gồm chấm dứt bởi cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt bởi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, điều kiện chia sẻ phần giảm doanh thu sẽ do thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan làm giảm doanh thu; Đã thực hiện đầy đủ các biện pháp về điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng nhưng vẫn không đảm bảo mức doanh thu tối thiểu; Đã được kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu.

Đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải dừng thực hiện, Ban Soạn thảo đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro, chi phí đã chi trả; trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

Với phương án 2, căn cứ nội dung công việc đã thực hiện và chi phí đã chi trả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận số tiền Nhà nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư, trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

QT

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan